Historien bag NJORD- Sejladsen
…..en anderledes sejleroplevelse.

Njord er ikke som de andre sejladser......nej, den er unik i sin form.
Kald bare Njord-sejladsen for tur- eller kapsejlads....du vælger selv.
Denne sejlads er anderledes og sjov sejlads i blandet farvand.
De som har sejlet i sejladsen de sidste 6 år har fået nogle herlige ture med meget nyt indenfor det at sejle en sejlads.

Første gang sejladsen blev afholdt var i 2000, hvor sejladsen blev afviklet i rigtigt godt vejr og med godt kammeratskab både i havn og på vandet.

 

Baggrunden

I 2000 så en ny kapsejlads dagens lys. En kapsejlads, som ikke var som de andre, men som skulle skabe bedre grobund for kombinationen af god sejlads med samtidig hensyntagen til familielivet.

Ideen blev skabt efter distancesejladsen Endelave Rundt 1999, som med kun 32 deltagende både igen ikke var det store tilløbsstykke. I gennem mange år havde vi set stagnation eller fald i deltagerantallet på de forskellige distancesejladser rundt omkring i landet, ikke mindst Fyn Rundt og Sjælland Rundt, som nu kun var et svagt minde om fordums gigantiske sejladser med op mod 2000 både.

Under festen efter Endelave Rundt i 1999 var der et par Juelsminde-besætninger, bla. Libby og Njord, som hang ved indtil der blev lukket og slukket. I godt selskab var der rigtigt kommet gang i snakken om den manglende interesse for distancesejladser,  man måtte da kunne gøre noget, og ideerne væltede frem jo længere hen på natten det blev.

Torben Jørgensen, som gennem sit arbejde med unge i sin døgninstitution ”Rejseholdet” var vant til at se på tingene på en måske utraditionel måde, kom med nogle interessante bud på hvorfor man kunne konstatere nedgangstider i sejladserne. Hans pointe var netop, at den lange transporttid frem og tilbage til kapsejladsområdet i nutidens fortravlede Danmark afholdt mange fra at deltage.

Så hvis man nu kunne skabe en distancesejlads, hvor man kunne begrænse transportsejladsen og samtidig møde konkurrenter fra andre klubber, så ville man måske kunne øge interessen.

Torben kom med en ide til en kapsejlads med for eksempel 5 deltagende klubber, hvor man så startede og sluttede i sin egen hjemhavn. Distancen skulle så gå forbi de deltagendes klubbers havne og tilbage til egen havn.

Ideen lød nu ikke så tosset. Man slap for sur transportsejlads, og man kunne nå hele sejladsen på en dags tid, så familien også kunne nå at se skipper i weekenden.

Men Rom blev jo som bekendt ikke bygget på en dag, og da Lyset blev slukket i festsalen var det tids – mætte af dagens oplevelser -  at drage til køjs i båden i Horsens havn.

Der gik nogle onsdage med god aftensejlads, hvor vi jo som traditionen byder runder af med kaffe og kage eller andet godt til ganen. 5-klubs-sejladsen blev livligt diskuteret - jo ideen var nu ikke så tosset endda.

Men hvilken klubber kunne man få med på ideen ? Hvor langt måtte sejladsen være ? Spørgsmålene var mange, men efter nogen tid formede sig en ide om at starte sejladsen op med klubberne i Brejning, Bogense og Rosenvold. Så ville man ende op med en distance som kunne gennemføres indenfor samme dag. Fredericia var også med i overvejelserne, men så ville distancen blive så lang, at ideen med en en-dags sejlads måtte droppes.

John Gynther og undertegnede satte os derfor for at kontakte de andre klubber. Spændte var vi, for hvordan ville de tage imod ideen ?

Faktisk gik det rigtigt godt. Vi fandt kontakt til kapsejladsudvalgene i klubberne, og alle var med på ideen. Fredericia var dog noget tøvende, for de havde mange andre arrangementer netop det år, og Rosenvold havde vist nok et Ballad-stævne.

Det blev til et opstartsmøde med deltagere fra Brejning, Bogense og Juelsminde. Det blev til et rigtigt godt møde. Mange var ideerne og klokken blev igen mange, men så var der også lagt et grundlag for en sejlads med følgende dyder:

 • Kapsejlads med start og mål fra hjemhavn
 • Banen skulle indeholde runding af havnene i Brejning, Juelsminde og Bogense
 • Fælles hygge (efter sejladsen) med hele familien
 • Indtelefonering under sejladsen til bureau for at få nuværende placering
 • Klubkonkurrence - dvs. opfordring til at deltagerne i de respektive klubber hjalp hinanden med strøm, vind etc (i modsætning til andre sejladser, hvor der ikke måtte bruges mobiltelefon)
 • Sejlads også for turbåde uden målebrev
 • Valgfri omsejlingsretning i forhold til din båds egenskaber, vind, strøm m.m.
 • Fælles morgenbord
 • Resultatformidling telefaxes fra bureau til de respektive klubber - præmieoverækning under aftenhyggen
 • Vandreplakette med motiv fra Juelsminde
 • Godt samarbejde mellem 3 sejlklubber
 • Både “åbent hav”, kystnær sejlads og flot fjordsejlads

 Ideen med at indtelefonere meldepunkter og fri mobiltelefonering var for at skabe et sammenhold mellem de forskellige deltagere når nu man startede forskellige steder.

Distancen blev på 39 sømil med runding i hver af havnene Juelsminde, Brejning og Bogense samt sømærkerne ved Bjørnsknude rev og flak samt Treldenæs. Sejlerne vil så opleve intim fjordsejlads, åbent vand, skov og høje klinter, en sand perle af en sejlads og en flot oplevelse.

Første sejlads

Første sejlads løb så af stabelen den 17. juni 2000. Humøret var højt, og vi havde vanen tro lovet vejrgaranti !

 I de tre havne startede sejladsen med morgenmad og vejrudsigt til alle, og der var rig lejlighed til at lægge klubstrategien for bedst mulig udnyttelse af vind og strøm.

Juelsminde Sejlklub var bureau for sejladsen, og vi sørgede for alle de nødvendige ting såsom tilmeldinger, deltagerlister, rundingslister, hækflag og præmier. Hardy Dykkjær var dommer og var i bureauet sammen med bl.a.  min onsdagsgast Henrik Østergård, som havde udarbejdet et stort regneark, hvor vi kunne registrere deltagernes indtelefonerede rundingstider ved mærkerundingerne. Efter et sindrigt system var det så muligt at beregne deltagerens øjeblikkelige placering i sejladsen, som så blev oplyst i telefonen.

24 deltagere havde meldt deres ankomst, og der var stor spænding op til starten.

Præcis kl. 0900 efter Frk. Klokken gik starten i de tre havne. Hvilken vej mon de andre klubber sejlede ? Mon de havde bedre vindforhold ?  Ja, spørgsmålene var mange og svære overvejelser var der nok af.

 

Sammen med Inge Høj og Morten sejlede jeg selv i Juelsmindetøsen. Vi valgte efter Bjørnsknude-kosten at lægge kursen mod Brejning, tror faktisk at de fleste Juelsminde-både tog samme vej. Vi krydsede tæt ved land for at få en smule bølgelæ. Som noget nyt var mobiltelefon både tilladt og påbudt, og det var noget der blev brugt flittigt. Stak en båd til søs blev der straks ringet til båden for at høre deres overvejelser, for havde de nu set mere vind eller hvad ?

Sjovt var det også da vi blev ringet op af en af Brejning-bådene, som lige ville høre om vejret der hvor vi var……meeen…..det var nu ikke helt sikkert at han fik den rigtige forklaring, for vi sejlede jo kapsejlads !

Det var ret spændende, det med at få placeringerne at vide pr. telefon, da vi jo på vandet ikke kunne se de andre deltagere hele tiden, for det kunne jo være at Bogensefolkene sejlede modsat rundt eller at Brejning havde bedre vind. Naturligvis kunne man ikke regne helt med placeringerne før målstregen var krydset, men det gav en større følelse af fællesskab på vandet og en større intensitet.

Travlheden var stor i bureauet med at modtage telefon-indmeldingerne og svare på spørgsmål om hvor den og den båd lå og hvilken placering man nu havde lige nu.

Kort før Rosenvold-pynten slog vi et slag ud på fjorden, mens Libby sejlede videre ved kysten. Vi kunne dog se at vi tabte terræn ved manøvren, så vi sejlede mod land igen. Nu slog Libby ud i fjorden og tabte så også terræn. På et tidspunkt ringede John Gynther på Libby til sin kone Inge som var med i Juelsmindetøsen for lige at høre hvorfor vi sejlede derinde. Jo, det var jo fordi der var fordel herinde ved land…..  den ægteskabelige ro blev brudt da John blev ret stram i masken over at vi ikke havde advaret ham, så han smed røret på uden afsked J

Rundt om bøjen ved havnen i Brejning, hvorefter turen gik mod Bogense. Flot vejr, flot farvand og højt humør !

Bogense blev rundet og kursen blev lagt mod Juelsminde. På et tidspunkt, hvor vi mente at vi havde sejlet helt godt, fik vi den nedslående besked pr telefon: I ligger nu på 17. pladsen ! Så måtte vi jo hellere tage os sammen og det gik fuld fart mod Juelsminde.

Resutaterne ? Jo, det er lidt uklart her 6 år efter, men Hardy Nielsen vandt blandt bådene med start i Juelsminde Havn, mens Brejning vandt holdkonkurrencen.

Om aftenen var der tændt op I grillen, og megen god grillet banan med puddersukker og whisky blev sat til livs mens sejlerhistorierne rigtigt fik ben at gå på. 

Mobiltelefon droppet

I 2004 blev melding af rundingsmærker med mobiltelefonen droppet, da det var noget tids- og resourcekrævende at holde kørende. Men rent faktisk var vi den første klub i Danmark med dette meldesystem og den første Danske klub med resultater via SMS under sejladsen. Sjælland Rundt pralede ellers med i 2001 at være den første med resultater via SMS, men vi brugte det allerede i begrænset omfang i 2000. 

Siden starten i 2000 har Juelsminde haft bureauet nogle gange, mens Brejning har kørt bureauet de sidste par år. Og for 2006 og 2007 er det så Bogense´s tur til at være bureau.

Sejladsen er lidt af en perle. Vi har været heldige med vejret hvert år, dog var der i 2004 nogle vindstille perioder, mens der i 2005 var meldt kraftige vindstød. I  min trimaran loggede vi godt 18 knob for et par m2 forsejl og 5 m2 storsejl, ret sjovt !

Den 5. gang vi afholdt sejladsen var i 2004, og endnu engang holdt vejrgarantien, idet sejladsen blev afviklet i høj himmel og dejlig temperatur. Vinden viste sig fra sin vanskelige side med vindstyrker fra 0 til 7-8 m/s godt mixet med retninger fra stort set alle verdenshjørner.

 Jeg tror roligt at jeg kan påstå at alle nød sejladsen....også de mest utålmodige, som hejste jerngenuaen for at nå hjem til grillen om aftenen..

Kun 6 både fuldførte sejladsen indenfor tidsfristen, heraf 1 fra henholdsvis Bogense, Juelsminde og Vejle, mens 3 fra Brejning fuldførte. I øvrigt sejlede alle Brejning-bådene hele distancen, men mange overskred deadline kl. 2200

Samarbejdet

Samarbejdet med de 2 andre klubber har været rigtigt godt. De fleste af vore møder har været afholdt i Brejning som jo er ret centralt.
Vi har haft en meget åben dialog og møderne har altid været holdt med højt humør. Efter hvert års sejlads har vi afholdt et efter-møde for at samle op på erfaringerne samt et opstartsmøde før den kommende sejlads, det har været nok til at holde gang i hjulene.

Historien
Jo, nu har vi sejlet Njord-sejladsen i 8 år, i år bliver det 9. gang 🙂

Vi har haft mange gode sejladser og tilbagemeldingerne er hvert år meget fine. Grundideen med at undgå transportsejlads koblet med fællesskab i form af morgenkaffe, holdsejlads, individuel sejlads pr havn og grillfest om aftenen efter sejladsen er kommet for at blive. Vi har ikke set de helt store deltagerantal endnu, men det skal nok komme !

Deltagerantallet har været:

Årstal Deltagere
2000 24
2001 29
2002 26
2003 33
2004 26
2005 29
2006 28
2007 34
2008 31
2009 30
2010 26
2011 22
2012 40
2013 40
2014 34
2015 48
2016 42
2017 48

Vi i arrangør kommiteen er ganske godt tilfredse med ovennævnte, men vi håber naturligvis på at mange flere vil få øjnene op for Njord-sejladsen…..en anderledes sejlads.

Efterskrift

Desværre nåede idemanden til sejladsen ikke at se sin ide gennemført. Torben Jørgensen sidste distancesejlads i egen båd var Endelave Rundt i 1999, da Torben i en alt for ung alder desværre afgik ved døden i foråret 2000

Kapsejladsens navn blev som bekendt  NJORD-sejladsen, som er til minde om Torben og hans ide. Torbens Jørgensens båd var den gule Elvstrøm32 racer-apterede båd som vi havde glæde af i Juelsminde i nogle år. Bådens navn var Njord og udstyret med en lille tegning af en viking, hvorfra navnet til sejladsen kom.  Torben var en god sejlerven og altid et festligt midtpunkt i vore aftensejladser, han er savnet.

Som tak for opmærksomheden donerede Torbens enke en kæmpe flaske fin rødvin til den bedste Juelsmindebåd i første års sejlads.

Njord stammer jo i øvrigt fra den nordiske mytologi. Njord (oldnordisk Njórðr) er i nordisk mytologi en af vanerne og gud for havet og søfart, vinde, frugtbarhed og ild. Han beskytter søfolk, og sørger for god høst. (kilde: http://www.wikipedia.org/)

       

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.